Utopi och verklighet

Det kan vara intressant att fundera på hur man själv tänker. I fråga om politik, som jag tänker rätt mycket om, pendlar jag mellan å ena sidan utopi eller ideal och å andra sidan vad som är praktiskt möjligt i något som liknar en reflektiv jämvikt som Rawls talar om. Eller om man så vill en dialektisk process där olika värden ställs mot varandra för att utmynna i något tredje som är kvalitativt annorlunda än bara kompromissen av de två teserna.

Många fastnar i att antingen tänka utopisk eller tänka praktiskt. Båda är problematiska men så klart på olika sätt. Vi hör detta när man talar om ideologiernas död eller hur det inte längre finns några riktiga politiska alternativ.

Det ensidiga praktiska tänkandet gör att man tappar fokus på vilka värden som ska genomsyra olika politiska lösningar. Det kan arta sig på olika sätt som exempelvis att styret blir teknokratiskt eller opionsreaktivt. Utan ett idealistisk tänkande blir det svårt att vara visionär och då förloras också ledarskapet. Politiken blir reaktiv och konserverande. Invändningen är att man inte behöver teorier eller ideologi för att se problem som ska lösas men då är man bara blind för sina egna ideal. Även om studerar alternativa lösningar på olika sätt så vet man ju inte vilka man ska välja om man inte kan värdera dem. Vilken lösning är egentligen den bättre?

Att i stället fokusera allt för mycket på utopi och politikens ideal leder i stället till att man tappar kontakten med verkligheten och där med också relevans. Politik handlar trots allt om att förändra det samhälle man har. Det är klart intressant att bygga teoretiska luftslott men de ska också vara användbara.

Så om man vill säga något relevant om hur vi bör organisera samhället så måste vi dels höja oss över det vardagliga samtidigt som vi inte försvinner upp i det blå.

Så hur fungerar det här för mig? I grunden handlar det om att jag försöker finna mänskliga och samhälleliga invarianser; alltså saker som inte förändras. Dessa kan vara såväl empiriska som normativa. Empiriska invarianser handlar om hur människan är beskaffad och hur samhälleliga institutioner fungerar och då så klart hur människan fungerar i dessa institutioner. De normativa invarianserna handlar om vilka grundläggande värden som vi som människor bör leva efter och hur olika institutioner bör vara utformade för maximera dessa värden. Det är utifrån detta sökande efter invarianser som jag skapar min ideala bild av hur samhället ska se ut. Mitt ideal är alltså grundat i empiri om världen men med normativa värden. Även detta är alltså en dialektisk process.

Den andra delen av processen handlar om att förstå sig på hur det ser ut i den faktiska politiska situationen. Även om invarianserna så klart finns med här så utgör de bara en grund. Den här delen handlar om varianserna – det specifika för just den historiska situationen. Här handlar det om att titta på hur de samhälleliga institutionerna ser och vilka normer som råder i samhället. Här ingår olika kulturella, tekniska, demografiska och ekonomiska trender. Det är den här situationen som man kan påverka men den kräver att man har koll på den. Samtidigt ska man inte ha allt för mycket respekt för tidsandan eftersom man då låser sig till den.*

* Det bör väl påpekas att invarianserna så klart ändras utifrån forskning respektive filosofiska resonemnang. Men till skillnad från varianserna så försöker invarianserna finna något tidlöst. När de förändras är det inte världen som förändras utan bara beskrivningen av den. Varianserna å sin sida beskriver fenomen som är föränderliga. Nu är ju inte människans natur oföränderlig så den är egentligen även den en varians.

Annonser

En reaktion på ”Utopi och verklighet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s