Nationen och nationalismens funktion

Det här inlägget skrevs som en kommentar på facebook-forumet ”politiforum”. Kommentaren skrivs på ett inlägg av Torbjörn Jelerup som kritiserade föreställningen om att nationen är skulle vara huggen i sten. 

Det här med nationen och nationalism är intressant. Jag tycker att det är mer fruktbart att se dem som instrumentella snarare än essentiella eller deskriptiva. Alltså vad nationen och nationalism har för funktion för samhälle och individ istället för att försöka förstå vad nationen är.

Människan är en social varelse och behöver tillhöra en grupp och gruppen definieras gentemot den andre. Människan är också komplex och kan vara med i flera olika grupper samtidigt som kan ha olika funktion på en mängd olika sätt.

Vi behöver grupper men ingen grupp är huggen i sten. När det gäller nationen så är det en grupp som går långt tillbaka i tiden medan fenomenet nationalism skapades under 1800-talet då man också skapade nationens berättelse/narrativ.

Det nationalismen lyckats göra är att skapa en föreställd gemenskap som är större än vad någon konkret gemenskap skulle kunna vara.  Om en konkret gemenskap är en grupp där man kan träffa och överblicka gruppens medlemmar så utmärks den föreställda gemenskapen av att man inte kan göra det. Den föreställda gemenskapen möjliggörs av informationsteknologi som böcker, tidningar, radio och TV och institutioner som stat, statliga skolor och armé. De missionerande religionerna är en tidig form av föreställd gemenskap. Men till skillnad från kyrkans gemenskap kopplas nationen till ett folk och en stat i nationalstaten. Det är nu vi kommer till nationen och nationalismens funktion. Genom sammankopplandet av stat och nation i nationalstaten möjliggjordes den moderna staten i vilken alla medborgare hade samma rättigheter (till slut i alla fall). Nationen som gemenskap är så pass stark att människor har varit beredda att dö för den i miljoner. Nationen som gemenskap har också skapat en den känsla av samhörighet som möjliggör välfärdsstaten genom solidaritet större än familj och släkt och över klassgränser inom nationen. Även demokratin bygger på nationen och nationalismen. En annan fråga är om detta är etiskt hållbart. Och det finns så klart en rad praktiska problem.

Problemet är så klart om det är så att nationen och nationalismen har en instrumentell funktion för demokrati och omfördelning av resurser mellan människor så är ett hot mot nationen ett hot mot andra saker som vi värdesätter. Vi kanske inte tycker nationen är så viktig men däremot demokrati eller omfördelning av resurser.

Nationen har också en funktion för den enskilda människan som en viktig grupp man tillhör och på så sett ens plats i världen. Nationen är helt enkelt meningsskapande. Alla som bott utomlands har säkert märk hur pass påtaglig ens nationalitet blir.

Så när nationen utmanas så får vi alltså både samhälleliga och personliga problem. Dessa problem är rimligen störst för den som inte har en så stark ställning på i samhället, i behov av stöd från samhället på olika sätt. De personliga problemen är snarare existentiella och handlar om hur man ser på sin plats i världen. Den som ingår i andra starka grupper som ett parti, en kyrka eller känner sig som en del i en kosmopolitisk/internationell gemenskap (vilket gäller många högutbildade) hotas inte direkt av att nationen hotas. Detta skulle kunna förklara sverigedemokraternas framgång.

Att man erkänner detta behöver så klart inte betyda att man blir Sverigedeomokrat. Jag är själv liberal och för en väldigt, helst totalt, fri invandringspolitik. För det första är det inte säkert att invandringen vi ser idag faktiskt hotar vår nation. Själv tror jag att den stärks. Och även om man erkänner att nationen och nationalismens funktion är viktig så kan man fortfarande anse att andra saker är viktigare. T.ex. anser jag att varje människas rätt att få leva i det land de vill som viktigare än vilka människor som utgör ett lands befolkning. Jag anser också att vi bör arbeta allt mer på att försöka binda samman världens olika folk.

Annonser

2 reaktioner på ”Nationen och nationalismens funktion

  1. Mycket kloka tankar kring nationalismens kopplingar till demokrati, liberalism och välfätdsstat. Många kopplar automatiskt ihop nationalism med imperialism och kolonialism, vilket jag känner är ologiskt.

    Sen kan man även fråga sig om Sverige idag behöver en revitaliserad nationalism. Jag anser det, dock med fokus på medborgarskap.

    Jag håller dock inte med om den fria invandringen, men det är en annan diskussion.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s