Vapen, medborgare och staten

gucomiliAmerikanernas vurm för handeldvapen är för övriga världen fascinerande och förskräckande. Vi i Sverige kan förstå att man har jaktvapen men vapen designade för att användas mot människor är ju galet! Hur kan man tycka det är bra? Vapenlobbyn är ju helt sjuk. Särskilt med alla dessa skolskjutningar.

Men frågan är så klart mer komplex än så. Rätten till vapen handlar om en grundläggande liberal tanke som går tillbaka åtminstone till europeisk medeltid; rätten att störta en tyrann. Denna rätt var en anledning till att Gustav Vasa utmålade Christian II som tyrann för att legitimera sitt eget maktövertag. Idén finns även hos Hobbes som menar att folket har rätt att störta makten om livet under staten skulle vara värre än i naturtillståndet.

För liberalismen är det en grundläggande idé att makten ska vara delad mellan olika institutioner och att folket har rätt bära vapen är en del av maktdelningen mellan stat och folk. För hur ska man kunna göra uppror mot en tyrann utan vapen? Vi ser det idag i Syrien där bl.a. USA ger rebellerna vapen.

Rätten att bära vapen är inskriven i USA:s konstitution och texten från Second Amendment lyder: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Det är rätt tydligt att i alla fall om folk ska få organisera milisgrupper som har rätt att ha vapen. Om man ingår i en sådan milisgrupp är det uppenbart att man har rätt att äga och bära vapen. Problemet är snarare att den militära utvecklingen gått otroligt långt att dessa milisgrupper skulle ha svårt att mäta sig mot en modern krigsmakt vilket inte var fallet i samma grad som 17-1800-tal. Som ett minimum borde man få ha vapen för att slå ut stridsvagnar, flygplan och kommunikation. Man borde också ha rätten till alla militära medel men det är inte så praktiskt.

Ur detta perspektiv blir det tydligt hur pass etatistisk alla världens stater är. Av de västerländska staterna är det bara USA som ens har en tradition eller föreställning om att medborgarna ska kunna försvara sig mot staten. Att folket skulle ha en reell möjlighet är bara skrattretande. Det är intressant hur detta helt har försvunnit ur den politiska debatten, ja även från den politiska teorin där den knappt nämns, än mindre diskuteras.* Statens överväldigande makt över medborgarna tas som given och självklart bra. Om vi verkligen tog statens makt och människors frihet på allvar skulle detta vara något vi diskuterade. Nu måste man först övertyga folk om att problematiken ens finns.

Vi har här egentligen två frågor: 1) hur ser vi till att folket har möjlighet att försvara sig mot och störta illegitimt styre; 2) hur ser vi till att lösningarna på #1 inte innebär att vapen hamnar i fel personers händer. Vi kan väl säga att i USA har man misslyckats på dessa punkter.

Fast det bör väl framhållas att antalet mord och antalet personer som skadas av skjutvapen har minskat drastiskt de senaste 20 åren (Länk).

Addenda
2013.05.07
En intressant institutionell lösning, eller snarare del av en lösning av #1 är att en del av statens försvarsbudget ska gå till civila miliser så ju mer staten lägger på försvar desto mer pengar går till folkets försvarsmilis.

2013.05.09
Läs också om mannen som skapade det första 3D-printade handeldvapnet.

*Vissa skulle hävda att frågan visst är aktuell i politisk teori eftersom det är grundläggande för staten med våldsmonopol men då har man missuppfattat frågan. Staten har ensamrätt på våld, inte på möjligheten till våld. Och endast så länge den styret är legitimt. Rätten att bära vapen handlar om att kunna försvara sig mot och störta staten då den visar sig vara illegitim.

Uppdaterad: 2013.05.07 Lade till ett par ord i fjärde styckets inledning. 2013.05.13  korrektur

Inläggets länkar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution
http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2013/05/why-do-so-many-people-think-gun-violence-getting-worse/5516/

Annonser

7 reaktioner på ”Vapen, medborgare och staten

 1. Nu är jag inte lika slängd som du på politisk teori, men vem bestämmer om styret är legitimt, vem bestämmer vem som är ”folket” och vem bestämmer vems händer som är ”fel” personers händer för vapen? Under vilka kriterier får en befolkning (vad nu det är?) lagligen ta till vapen? För mig känns det som samma problem som med kommunismens ”folkstyre” – man ersätter en korrumperad maktapparat och godtyckliga beslut med en annan.

  Vad gäller vapenvåld i USA och annorstädes så ska vi inte glömma följande. även om det är glädjande att det minskat i USA
  http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2012/12/14/schoo-shooting-how-do-u-s-gun-homicides-compare-with-the-rest-of-the-world/
  Man kan konstatera att USA betalar ett högt pris i människoliv för denna föreställning.

  1. Vad som utgör legitimt styre är en grundläggande fråga inom politisk teori. Svaret har varit olika i olika tider. Idag anser vi i väst att legitimt styre kräver demokrati och rättsstat inklusive mänskliga rättigheter. Inom politisk teori finns det så klart en uppsjö med olika idéer om vad som utgör en legitim stat utifrån en rad olika skolor och underskolor.

   Även vilka som utgör folket en svår fråga som det inte finns något klart svar på. Enligt vissa skolor utgör folket nationen, andra menar att det är de människor som omfattas av en viss stat medan andra menar att mänskligheten inte kan delas upp. Praktiskt i dag skulle jag säga folket här är medborgarna helt enkelt.

   Angående ”vapen i fel folks händer” så är ju det en inte lika debatterad fråga vilket framgår av inlägget. Jag skulle säga att alla medborgare skulle ha rätt men inte brottslingar som avtjänar straff. Man kan också tänka sig att vissa människor kan tas ifrån rätten att bära vapen. Likaså kan man mycket väl tänka sig att vapen endast får användas på vissa avskilda områden. Man kan också tänka sig att man måste vara med i en milis för att få ha rätt att äga och använda vapen. Fast då får vi problem med den del av vapenfrågan som inte det här inlägget berör: att man ska kunna försvara sig mot andra människor och inte bara staten.

   Frågan om när man får ta till vapen är så klart rätt knepig. Jag utgår från att det handlar om särskilda extremfall. Men man ska komma ihåg att det här med våldsmakt handlar minst lika mycket om att inte kunna bli överkörd. Att folket har förmåga att försvara sig gör att staten inte kan genomföra vad som helst. (F.ö. samma logik som i internationella relationer.)

   ”För mig känns det som samma problem som med kommunismens ”folkstyre” – man ersätter en korrumperad maktapparat och godtyckliga beslut med en annan.”
   — Den här delen får du utveckla för att jag ska kunna ge ett relevant svar.

   Intressant länk eftersom den visar att det inte är så mycket antalet vapen per invånare som är boven i dramat. (I alla fall om man tittar på kartorna med antal vapen per invånare; antal mord med handeldvapen per invånare).

   Men jag antar att du syftar på det här: ”When a person kills another in the United States, though, he or she generally uses a gun: 60 percent of U.S. homicides occur using a firearm, which is the 26th-highest rate in the world. (In other gun-permeated countries, such as Finland (45.3 guns per 100 people), only about 19 percent of homicides involve a firearm. ”

 2. Agh, elak länk åt upp min fina kommentar!

  Nytt försök.
  Björn skriver
  ”Vi har här egentligen två frågor: 1) hur ser vi till att folket har möjlighet att försvara sig mot och största illegitimt styre; 2) hur ser vi till att lösningarna på #1 inte innebär att vapen hamnar i fel personers händer. Vi kan väl säga att i USA har man misslyckats på dessa punkter.”

  Jag tycker det är knepigt att kategoriskt säga att USA har misslyckats på dessa två punkter.

  På punkt 1 stämmer det att ett minimum är att folket har tillgång till handeldvapen och pansarvärnsvapen och när det gäller handeldvapen har USA lyckats men när det gäller pansarvärn har de problem.

  Punkt 2 däremot är den intressanta punkten eftersom det är den som man oftast talar om. Visst kan man säg att USA har misslyckats med att hålla vapen borta från kriminella grupper men den självklara motfrågan är, har stater med hård vapenkontroll lyckats där USA har misslyckats? Jag ställer mig mycket tveksam här. I Sverige exempelvis är kriminella beväpnade till tänderna även om vanliga människor har mycket svårt att få tag på vapen.

  Så det är en lite kortare version än den ursprungliga kommentaren. 🙂

  1. MT
   #2. Ja jag håller med dig om att denna punkt verkligen kan diskuteras. Jag får väl erkänna att när jag skrev det här så kände jag att jag var svensk och ville vara mindre provokativ — genom att säga att USA har misslyckats här men inte inte jämföra med andra länder kommer jag undan… Men det är en mycket intressant diskussion. Det är som sagt också tydligt att antalet vapen per invånare inte är den viktigaste faktorn i denna fråga.

   1. Det är intressant att det alltid är mindre provokativt att säga att USA har misslyckats i Sverige men det är som det är.

    ”Det är som sagt också tydligt att antalet vapen per invånare inte är den viktigaste faktorn i denna fråga.”

    Den här biten är mycket viktig att peka på, det är allmänt belagt att mängden vapen per invånare inte är den avgörande faktorn för antal mord. Det känns som om vi glömmer det ibland.

 3. @MT
  jag tror också att debatten om vapen hade sett helt annorlunda ut i USA (om situationen i USA) om vi inte hade haft masskjutningarna med tankte på att de överskuggar det faktum att antalet mord och skjutskador går ner. Det drivs ju inte av att det finns många vapen även om många vapen i omlopp underlättar. Det har ju skett liknande saker i Finland och Tyskland – sen har vi ju Breivik också.

 4. Hej
  Helt i linje med Hobbes, folk har rätt att försvara sig om livet under stadsmakten är värre än naturligt tillstånd. Fel och rätt är två tid-rum betingade begrepp som och definieras i enighet med individens samlade kunskap och kompetens vid tillfället då det föreligger deklaration av fel och rätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s