Varför inte NATO-medlemskap

flag_of_natoBloggen Säkerhetspolitiska reflektioner tar upp (och argumenterar mot) tre argument  mot att gå med i NATO:

1. Att medlemsskap i NATO skulle innebära att vi får svårare att styra vår utrikespolitik. Att vi skulle vara tvungna att ställa upp på USA:s krig. Att det inte stämmer är uppenbart för alla som följer utrikespolitik

2. Att NATO-medlemsskap innebär att vi ger upp vår neutralitetspolitik. Det stämmer visserligen att vi inte kan vara neutrala och medlemmar i NATO. Men som medlemmar i EU är vi knappast ens formellt neutrala och under efterkrigstiden aldrig varit neutrala utan alltid tillhört väst.

3. Det tredje argumentet är mer teoretiskt/akademisk och bygger på institutionell teori om att institutioners socialicerande kraft: Genom medlemskap i NATO skulle Sverige enligt resonemanget helt enkelt påverkas mer av NATO än vice versa. Motargumentet är att NATO är en organisation av Västliga demokratier som i stort delar samma normer som Sverige så påverkan skulle snarare stärka de redan rådande normerna. Man tillägga att även om de svenska normerna skiljer sig från de nuvarande NATO-ländernas normer så är organisationen så pass heterogen att de svenska normerna lätt platsar. Dessutom är ju Sverige i stort sett redan informellt med i NATO och NATO:s normer påverkar redan Sverige.

Skribentens slutsats är: “Dessa punkter får mig att argumentera att ett NATO-medlemskap skulle öka våra möjligheter till att formellt påverka den internationella säkerhetspolitiken samtidigt som den informella påverkan över Sverige, som redan är betydelsefull ifrån våra viktigaste allierade, inte skulle öka avsevärt.

Till det kan jag lägga det jag tidigare skrivit om att en stark militär är grundläggande i internationell politik, att vi redan nu förlitar oss på NATO och inte minst USA, samt Europa behöver samarbeta mer i militära frågor.

Sammantaget kan vi säga att det helt enkelt är irrationellt att Sverige inte ska vara medlem i NATO.

Så varför är svenskar i regel irrationella i denna fråga? Jag tror vi kan förklara det med att argumentationen handlar om instrumentell rationalitet men de egentliga orsakerna till motståndet till NATO-medlemskap handlar om vad som kan kallas symbolisk rationalitet. Motståndet till NATO-medlemsskap bygger på att man är emot en symbol. Men man använder intstrumentellt rationella argument. Men eftersom ställningstagandet är symboliskt och inte instrumentellt spelar det ingen roll om att de instrumentellt rationella argumenten inte håller. En effektiv argumentation för NATO-medlemskap kräver att vi argumenterar på ett symboliskt plan vilket är betydligt svårare.

Hittills har NATO-förespråkare försökt säkerhetisera frågan genom att visa på Rysslands rustande. Jag tror inte det är en möjlig väg framåt om inte Ryssland gör någon spektakulärt som att invadera Baltikum. Om det sker så är det dock redan försent. Jag har inget enkelt svar på hur man ska göra detta men den väg jag ser framåt är att koppla försvaret till frågor om mänskliga rättigheter (Vilket jag skriver om bl.a. här). Det kommer antagligen dock inte fungera. Jag är djupt pessimistisk angående försvarsfrågan i Sverige och mitt stora hopp står till ett försvar organiserat på EU-nivå (Se inlägg om EU.)

Däremot tror jag inte man kan förklara Moderaternas politik i försvarsfrågan utifrån symbolisk rationalism som istället är högst instrumentell. Deras ställningstagande handlar rakt av på en instrumentell maktkalkyl med två delar: (1) Man har valt ut några begränsade poilitikområden vilka man formulerar i instrumentella termer och man har tydligt valt att undvika alla symboliska frågar där neutralitetsfrågan är en. Därför rör man inte Socialdemokraternas gamla neutralitetspolitik eller frågan om NATO ens med tång. (2) Angående det svenska försvarspolitiken så är man helt enkelt ointresserad: försvaret kostar för mycket pengar och det finns inget direkt hot. Så man avsäkerhetiserar helt enkelt den hotbild som finns.

Länkar i inlägget
http://sakpol.wordpress.com/2013/02/04/formellt-och-informellt-inflytande/
https://bjornaxen.wordpress.com/2013/01/07/realliberalism1/
https://bjornaxen.wordpress.com/2013/02/05/eu-som-ett-decentralt-imperium/
https://bjornaxen.wordpress.com/2008/12/17/problem-med-definition-av-sakerhet/

Annonser

4 reaktioner på ”Varför inte NATO-medlemskap

  1. Jo försök till säkerhetisering ser vi frågan är om den lyckas. Jag tror inte hotet från Ryssland slår någon ton hos folk i allmänhet vilket gör att försvarsfrågan ständigt nerprioriteras. Det är i dagsläget svårt att se att försvaret skulle prioriteras på allvar även om anslagen kanske skulle öka. Problemet är att försvararet faktiskt ses som ett särintresse och inte statens grundintresse. I dagsläget har vi valet mellan att låta andra länder sköta vårt försvar eller prioritera och bygga upp reellt försvar. Det senare innebär NATO-medlemskap och egentligen även EU-försvar (alltså organiserat på EU-nivå).

    Jag tror/hoppas på ett EU-försvar i och med att USA måste dra ner på sina militära åtaganden i Europa och prioritera Asien. Om Frankrike och UK kan börja samarbeta och kanske få med sig Tyskland så kommer vi vara på god väg till ett EU-försvar. Alternativet är att EU förlorar allt mer relevans i världspolitiken. Under en sådan utveckling kan Sverige antingen välja att delta eller att EU står för Sveriges försvar i praktiken eller rent officiellt typ som för Island.

    Jag tror att det är lättare för Sverige att acceptera att gå in i ett EU-försvar än NATO på grund NATO:s symbolik. Det skulle vara ironiskt om det stämde eftersom ett EU-försvar är betydligt mer bindande än NATO.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s