Hur jag använder ordet ‘paradigm’

I en diskussion till ett inlägg på bloggen menade Hinken att min definition av paradigm är felaktigt. Jag måste erkänna att jag inte riktigt vet om det finns en så pass klar definition att min användning av begreppet är fel. I alla fall så tyckte jag att mitt svar angående detta är tillräckligt intressant för att bli ett inlägg.

Hinken: ”Paradigm kan som enklast beskrivas som när en grupp människor har en gemensamm verklighetsuppfattning. Varje männsika kan alltså inte ha sitt egna paradigm, men de har sin egna verklighetsuppfattning. När denna uppfattning är densamma som flera andra blir detta ett paradigm.”

—Jag går med på att jag använder termen rätt fritt men jag skulle inte säga att jag använder den fel. Det är inte ett begrepp som är helt entydigt. Men visst jag använder betydligt bredare än Kuhn gjort, men det är ett användbart begrepp oavsett. Vilket också visas genom att du förstått vad jag menade även om du klagar på användandet.

Så som jag använder termen handlar det om, vad man skulle kunna kalla, godkända regler för vad som är relevant att titta på. Regler som alltså styr vad som är relevant när världen analyseras och därför ger en viss verklighetsuppfattning. Verklighetsuppfattningen styrs alltså av paradigmet.

Det verkar konstigt att säga att ett paradigm endast finns när det finns flera människor som delar det. Man kan väl mycket väl tänka sig att det finns en ensam människa som har eget paradigm. En sådan person skulle dock framstå som rätt knäpp men ändå. Om paradigm endast skulle kunna finnas i en grupp får vi dessutom det  konstiga problemet: tänk att det finns en grupp som delar ett paradigm och att alla utom en person i denna grupp försvinner. De kanske dör eller överger själva paradigmet, poängen är ett endast en person har kvar paradigmet (det skulle t.ex. kunna vara den sista människan) – har då paradigmet försvunnit? Det verkar rätt absurt enligt mig. Snarare än säga att ett paradigm endast finns i en grupp skulle jag säga att paradigmet måste kunna kommuniceras. Alltså att det potentiellt ska kunna delas med andra. Men även det tycker jag är fel – man skulle kunna tänka sig att det finns ett paradigm som är totalt inkommensurabelt med alla andra paradigm men det skulle så klart innebära att ingen skulle kunna förstå detta paradigm.

Vidare tror jag att alla mänskliga paradigm överlappar varandra. Annars skulle vi inte kunna kommunicera – som Wittgensteins språkspel. Ju mindre överlapp desto svårare är det att förstå. När jag nu skriver detta inser jag att jag nog använder ‘paradigm’ som synonym till Wittgensteins språkspel. Alltså menar jag att vetenskap endast är ett av alla olika mänskliga språkspel.

Annonser

16 reaktioner på ”Hur jag använder ordet ‘paradigm’

 1. Väl resonerat. Intressant med helt inkomensurabla paradigm. Jag skulle säga att om det fanns ett (mänskligt) paradigm som var helt inkomensurabelt med alla andra skulle den/de som hade det inte alls kunna förstå eller förstås av andra. Det kanske va det du redan sa, men det va en så intressant tanke att jag också ville formulera den.

  Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas ett sådant paradigm när det ligger i vår natur att tolka och förstå vår omgivning. Det skulle kanske krävas någon typ av grav avvikelse (defekt?) för att det ska kunna uppstå. Men även då är det svårt att se, då även det mest kluriga utomjordiska paradigm som skapats i sci-fi går att förstå (vad jag har stött på i alla fall). Å andra sidan är dessa världar skapade av personer med en för oss, komensurabel världsbild. Lurigt!

 2. Om en människa lyckades konstruera ett helt inkommensurabelt paradigm så skulle vi andra inte kunna förstå det. Frågan är hur pass kommensurabla icke-mänskliga paradigm är. Kan vi verkligen kommunicera med icke-människor? Man brukar väl hävda att t.ex. matematik skulle vara ett medium för att överbrygga paradigm mellan högstående varelser men det är ju inte säkert.

 3. Matematiska symbolsystem går lätt att översätta då reglerna följer ett logiskt system. Men, man kan tänka sig teknologiskt högstående varelser som inte applicerar ett logiskt föhållningssätt till sina kulturella yttringar. Vi människor till exempel. Med matematik skulle vi kanske dela paradigm med ”artificiella” varelser men inte andra kol eller kiselbaserade varelser.

 4. sKulle då de artificiella varelserna fungera som länken mellan oss ”naturliga” varelser – inte så konstig tanke eftersom det är väl det samma som att låta datorer översätta saker åt oss.

  Men man skulle också kunna tänka sig att vi endast har tillgång eller förståelse för en del av världen genom vår matematik och en annan varelse hade tillgång till en annan del med sin matematik. Då börjar vi verkligen komma in på inkommensurabelitet.

 5. Jag skulle vilja påstå att fullständig inkomensurabilitet inte kan finnas om båda parter kan förstå någonting på samma sätt, som t ex matematik. Det kanske ändå är svårt att förstå varandra på ett tillfredställande vis men ändå. Därför ser jag möjligheten att det skulle finnas en människa med ett helt inkomensurabilt paradigm som extremt liten.

  För att en utomjording skulle vara helt inkomensurabel krävs nästan att vi inte kan tänka ut hur de skulle vara, vilket man i och för sig kan hävda att en riktig utomjording skulle vara.

  Det som jag tycker är spännande med människor är att vi har förmågan att överbrygga eller byta paradigm. Undrar om man utifrån interaktionism kan förklara det med vår förmåga att göra generaliserade rollövertaganden (förstå andra), och att vi förstår oss själva genom att förstå andra. Det kanske inte än den enda faktorn, men jag skulle kunna tänka mig att en person har lättare att överbrygga olika paradigm ju fler typer av rollövertaganden personen gjort. Som en förlängning av ”ju mer variation en person upplevt ju mer kan förstås”.

 6. Det var länge sedan jag läste Kuhn men vill minnas att hans paradigm definition handlade mycket om det vedertagna viset att se/handla/agera. Det i sin tur kan mycket väl vara begränsat till en person.

  Man kan även tänka sig en paradigm definition som handlar kommunikation av det vedertagna, dvs vedertagen i en social kontext eller där paradigm i sig självt beskriver ett samhällsfenomen. I de fallen behövs naturligtvis en grupp eller samhällsstruktur.

  Så vitt jag kan se är båda dessa definitioner så flytande och så lätta att shifta och applicera på varandra, dvs oftast behövs knappast distinktionen för att kunna föra ett argument, att det inte spelar någon större roll.

  Ser nu att jag hamnade mitt i en debatt om utomjordingar. 🙂

 7. Jag tycker att tanken på utomjordingar piffar upp den redan intressanta diskussionen om paradigm.

  Även om det är svårt att tänka sig helt inkomensurabla paradigm så tycke jag att man kan se världsåskådningar som inte kan överbryggas av åtminstånde ena parten. Ett exempel är MorningLightMountain (Hamilton) eller Zerg (StarCraft) som inte verkar kunna förstå oss alls, medan vi kan förstå dem med tillräckligt mycket information.

 8. Vilket inte är så konstigt eftersom det är människor som skapat dem och därmed deras paradigm. Jag anser det vara omöjligt för en människa att skapa ett varelse som människor inte kan förstå som vi samtidigt kan tro på skulle kunna finnas. Det är därför utomjordingar i berättelser antingen måste vara varianter av människor eller fylla en symbolisk roll. I båda varianterna kan de fungera som en spegling till människan och har då en roll för historien. Ytterligare ett sett att bygga upp utomjordingen är genom mystik där varelsen inte avslöjas utan endast skymtar och ens egen fantasi får bygga upp varelsen. Första alien-filmen fungerar lite på det sättet. En varelse som verligen är rätt annorlunda oss människor är den i Solaris (jag har bara sett den ryska filmen, inte läst den polska boken eller sett den amerikanska versionen).

 9. haha – jo vi håller väl med varandra här. Jag tror att det finns vissa begränsningar som kommer av att vara människa som är mycket svåra att bryta, kanske måste vi utvecklas vidare till något annat än det vi dag anser vara människor för att det ska gå.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s