Hegel – utveckling och verkligheten

G. W. F. Hegel

Hegels tes är att människans utveckling mycket abstrakt kan beskrivas genom schemat tes-antites: syntes. Alltså att något reagerar på det som är vilket leder till något nytt. Det är slående hur detta liknar det sätt som EU utvecklas genom kriser. T.ex. ser vi det nu med krisen i Grekland och för euron. EU har alltid utvecklats just genom sina kriser. Krisen nu för euron tvingar fram en mer omfattande politisk ”governance” åtminstone i euro-området vilket skapar en starkare sammanlänkning mellan länderna. Detta tror att denna dynamiska utvecklande logik i EU är en medveten strategi och inget man ska förvåna sig över.

Frågan är dock hur pass relevant Hegels dialektiska utvecklingsmodell för människan är. Är det endast epistemisk eller har den även en social ontisk relevans? Alltså är det så att människans sociala utveckling verkligen har den här formen, eller är det ett sätt som vi människor har lätt att strukturera den på annat sätt organiserade sociala verkligheten som vi upplever?

Just eftersom vi talar om den sociala verkligheten som skapas genom mänsklig interaktion så finns det en intressant länk mellan de logiker i denna process (snarare än struktur eftersom de är föränderliga och ständigt pågående) och hur vi förstår oss på dessa logiker. Alltså hur vi beskriver vår sociala verklighet. Om det finns en skillnad mellan det ontiska och det epistemiska så har vi problemet var vi ska dra gränsen mellan dessa. Och var kommer den faktiska verkligheten in i bilden. En sten må t.ex. vara en sten med vissa fysiska begränsningar men var går gränsen mellan stenens sociala konstruktion och fysiska realitet? Och hur pass relevant är en sådan skillnad när vi talar om den sociala verkligheten? Ur vissa filosofiska perspektiv är det epistemologiskt omöjligt att avgöra detta vilket leder till att allt socialt ska ses som socialt konstruerat. Andra anser att det är möjligt att göra en sådan åtskillnad även om det är svårt.

Joseph Schumpeter

För att återgå till Hegels dialektiska utvecklingsschema så är konceptet är ju inte heller helt olikt Schumpeters begrepp ”kreativ förstörelse” där ett sätt att producera ställs mot ett konkurrerande sätt vilket leder till en ökad effektivitet genom att de mindre effektiva sätten slås ut. Detta verkar vara en logik som faktiskt är ontisk snarare än bara epistemisk. Om vi ser denna logik som en variant av Hegels dialektik så framstår inte längre Marx’ materiella dialektik som lika konstig även om jag anser att Schumpeters teori verkar säga mer om verkligheten än Marx’ (se: Hegel och Marx).

Frågan är då hur pass universell en sådan logik verkligen är. Bara för att man kan finna några empiriska exempel på att verkligheten verkar bete sig på ett visst sätt så betyder det inte att den alltid gör det. Det finns i schemat en inbyggd utvecklingsidé. Faktum ställs mot en reaktion och interaktionen mellan dessa leder till något nytt och bättre. Förutom hur man avgör vad som är bra. Även om det som utvecklas är bättre per definition alltid kan ses som en lösning så verkar det lite andefattigt.

Utvecklingen kanske inte alls måste leda till framsteg (hur de än definieras) och det kan verkligen även finnas andra logiker i de sociala processerna. Eller är det så att alla sociala processer just följer detta schema som Hegel ställt upp?

Läs även andra bloggares åsikter om: , , , ,

Annonser

4 reaktioner på ”Hegel – utveckling och verkligheten

  1. Du kanske håller på att bli en filosofisk materialist 🙂 Men det är ett stort steg att bli en konsekvent sådan, att överge alla rester av övertygelsen att det är tanken som bestämmer den materiella verkligheten. Lycka till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s