Varför detta jordbruksstöd?

DN skriver i dag om jordbruksstödet vilket är en väldigt viktig fråga men lite som konflikten mellan Israel och Palestina så är det svårt se en lösning att man inte riktigt orkar bry sig.

I alla fall kan man undra varför jordbruksstödet i de industrialiserade länderna är så pass högt. Hur kommer det sig att stödet till bönderna är så pass stort i såväl Europa, Australien och Nordamerika?

En förklaring är att bönder är i allmänhet väldigt bra organiserade och väl representerade i parlamenten. Ett annat svar är försvarsstrategiskt. Man vill kunna upprätthålla en egen matproduktion och då måste bönderna finnas kvar därför stöds de.

En tredje förklaring är att kapitalismens kreativa förstörelses slår särskilt hårt mot just bönder. När en näringsverksamhet rationaliseras och effektiviseras så kommer antingen färre personer kunna arbeta med den eller så kommer produktionen öka. När det gäller jordbruk så kan inte produktionen öka så mycket mer än befolkningen ökar även om vi blir fetare. Det betyder att allt färre människor kan leva på att arbeta som bönder. Det har stora sociala konsekvenser som inte uppstår på samma sätt i andra näringar. Jordbruket är ju bundet till landet och färre arbeten där betyder att människor måste flytta till städerna. Andra näringsverksamheter som inte är lika bundna till jorden och landsbygden innebär inte samma omställning även om vi ser liknande problem i bruksorter där industrin läggs ner.

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara någon slags nostalgisk nationalromantik där man förhärligar bonden som något som måste finnas kvar kanske just eftersom så få människor lever så. Jordbruket blir då lätt ett slags levande museum inte helt olikt de moderna kungahusen.

I alla fall är det ur ett nyttoperspektiv helt irrationellt med jordbruksstöd och de borde försvinna.

Läs även andra bloggar om: , , , ,

Annonser

10 reaktioner på ”Varför detta jordbruksstöd?

 1. Ur ett direkt ekonomiskt perspektiv så är det irrationellt ur nyttosynpunkt som du säger. Vi skulle behöva betala mindre skatt och mindre för maten vi äter om vi slopade jordbruksstödet i den industrialiserade världen och de fattigare och varmare länderna skulle kunna utnyttja sina komparativa fördelar. Jag tycker om din reflektion.

 2. Fast om man betänker eventuella kommande globala matkriser så är det ju inte irrationellt. Inhemsk matproduktion kan inte vara dåligt.

 3. Ha de ekonomiska effekterna i tanken markus.

  Utan jordbruksstödet skulle inte inhemsk produktion av grödor och kött avstanna helt men den skulle begränsas och rationaliseras. Som det är nu har vi en överproduktion vars överskott dumpas i fattiga länder, vilkas egna produktion slås ut pga detta orättvisa stöd. Om vi skulle ha ett mer rättvist jordbruksstöd borde vi ge den för produktion av mat i fattigare länder och inte i den industrialiserade världen, för att på så vis teknikintensifiera dess agrara ekonomier och lyfta dem ur fattighdom. Även då skulle vi kunna producera den reserv som behövs vid oförutsedd och förutsedd regional missväxt.

  Att förändra detta är något som behöver göras gradvis och behöver samvägas i biståndet för att få önskade effekter.

 4. Fast förmåga till självförsörjning måste inte innebära överproduktion och utslagning av produktion i tredje världen. Överproduktionen kan användas till akuta fall i första hand istället för att dumpas på marknaden. Det jag vill se är en inhemsk produktion som kan användas vid kris (ett annat argument är minskandet av långa transporter). Att det kommer globala kriser vet vi, det kan handla om allt från pandemier till olja, krig, miljökatastrof och finanskrash. Vi lever i ett risksamhälle och nyligen såg vi hur en finansiell kris höll på att orsaka kaos i livemedelsdistributionen med inställda transporter och betalningar. Att det scenariot inte kommer att upprepas, och att det inte skulle bli värre, tvivlar jag på.

 5. När du talar om självförsörjning, vilken nivå/skala talar du om då? EU/Sverige/Regional/Lokal/Hemma? Självförsörjning inom landet och på lägre nivå är väldigt dyrt och otillräckligt, och skulle ta oss tillbaka långt i tiden. Om du talar om europeisk nivå, förutsatt att vi inte skulle dumpa maten utomlands så har maten ändå ett utgångsdatum. Kan inte sparas hur länge som helst och måste därför brännas. Det gör man redan nu på det som man inte lyckas dumpa i fattiga länder.

  Jag talar inte emot en viss överproduktion för bunkring i stunder av kris. Det jag talar emot är att den görs med stor överdrift här i Europa då den istället skulle kunna hjälpa utveckla fattigare länder. Som jag förstår det finns det redan matprogram i stund av kris vilket försvaret och olika FN organ ansvarar över. Även om vi skulle lämna många åkrar i träda så försvinner de ingenstans och kan åter tas i bruk om så världen går under.

 6. Självförsörjningens skala har jag inte funderat på. Jag är inte insatt eller engagerad i frågans detaljer utan kommenterade inläggets möjliga argument för jordbruksstöd. Av de argumenten ser jag självförsörjning som rationellt, ur ett realistiskt perspektiv. Med tanke på miljö- och matkriser.

  Säkert är det som du säger, att överproduktionen är överdriven(!) och att dumpning sker. Det är inget jag ser som bra.

  Hur kapabla vårt försvar och FNs olika organ är för att lösa en global matkris vet jag inte. Men jag skulle genast rösta mot ett scenario där Sverige hålls vid liv av FN.

  Men om jag förstått dig rätt menar även du att självförsörjning är önskvärt, men att den bör organiseras så den inte stör marknader och produktionssystem i tredje världen. Det kan jag hålla med om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s