Moderniteten

I mitt förra inlägg där jag bemötte Gudomlig komedis angrepp på det ”realliberala” samhället så ansåg jag att det snarare handlade om ett angrepp på det moderna samhället. GK anser att det är liberalismens individualism som är problemet i det moderna samhället. Men jag undrar ändå om det ändå inte visst är själva moderniteten som GK faktiskt angriper. Moderniteten är visserligen intimt sammanbundet med liberalismen men är vidare än så. Socialismen vill på många sätt det samma som liberalismen men vill gå längre. Fascismen och nationalsocialismen stod på samma gång för en reaktion och en alternativ modernitet som skiljde sig från den liberala och den socialistiska. Det här för oss in på den intressanta frågan om det alternativa moderniteter är möjliga. För att svara på det måste först svara på vad som egentligen menas med modernitet och vad som utmärker det moderna.

Enligt vissa finns det inte bara en modernitet utan flera. T.ex. Schmuel Eisenstadt menar att det inom varje kultur finns en egen modernitet. Själv tror jag att det finns något distinkt i det som kallas modernitet som visserligen tar olika former i kulturer men som ändå har något gemensamt.

Så vad utgör då moderniteten? För mig handlar den egentligen om två saker. Dels själva föreställningen om världen som kanske bäst beskrivs med Webers begrepp  ”entzauberung”, avmystifiering eller kanske helt enkelt upplysningen där världen blir allt mindre personlig. Gud t.ex. har gått från ett subjekt till något abstrakt till att till sist försvinna. Världen blir i det moderna allt mer abstrakt och materiell. Det finns för den moderna människan inget bortom denna världen och därmed är det som faktiskt finns för henne det viktigaste. I grunden är detta den instrumentella nyttoinriktade rationalitetens världsåskådning där vetenskapen står i centrum. En tidig kritik mot detta är den reaktionära, en senare det postmoderna.

För det andra krävs det att denna föreställning av världen blir folklig och inte bara tillhör en elit. För att detta ska vara möjligt krävs såväl sociala som tekniska lösningar för att utbilda massan.

Tillsammans utgör dessa två komponenter kärnan i moderniteten och de har mycket stor inverkan på hur människan såväl som individer som för det sociala samspelet. I detta finns även den intressanta komponenten som jag tidigare kallat det naturvetenskapliga-kapitalistiska imperativet. Med det menar jag är det praktiskt taget är omöjligt för ett land att stå emot det moderna just eftersom det den materiella standarden i det moderna samhället är så pass mycket högre vad det innebär i maktutövande. Ingen kan strunta i naturvetenskapen när det gäller makt. Och det samma gäller även för kapitalismen.

Något som är intressant är att detta moderna är på samma gång både universellt och partikulärt; det moderna har uppstått i västerlandet men omfattar hela mänskligheten vara sig man vill det eller inte.

Frågan om de alternativa moderniteterna hoppas jag återkomma till.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser

5 reaktioner på ”Moderniteten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s