Högerradikalerna visar på liberal akilleshäl

Själen och kroppenFrancis Fukuyama menar att hotet mot liberalismens efter historiens slut snarare kommer från höger än från vänster. Kritiken mot det liberala samhället kommer från Nietzsche som menade att det förminskar människan. Den liberala människan, den sista människan, är helt enkelt en mes och ingen människa vill vara en mes. Detta kommer leda till ett uppror mot jämlikhetsidealet eftersom människan inte är jämlik. Övermänniskan är Nietzsches förhoppning om människans frälsning från egalitarismen. Fenomenet är intressant och passar det mönster jag beskrev i essän: Dags att åter bli vänster? I vilken jag just menar att det är till den traditionella högern som många inom vänstern rör sig och liberalismen återgår till den radikalitet som den hörde till förr då den utgjorde vänstern.

Denna höger är väldigt intressant och delar mångt och mycket med den socialistiska vänstern och kan säkert locka inte minst eftersom  det enda som fortfarande förenar det som kallas vänster i dag är en kritik av individualism och kapitalism. Det gemensamma projektet är alltså antiliberalism. Rörelsen verkar dessutom vara rätt tydligt uppdelad i vad man skulle kunna kalla ”pöbel” och ”aristokrati”. Båda är intressant som socialt fenomen men den senare framför även intellektuellt intressanta perspektiv.

En mycket intressant högerradikal ”aristokratisk” blogg är ”Oskorei” en annan är ”Gudomlig Komedi” den senare skriver bland annat om hur liberaler har en tendens till att vara endimensionella och endast se till förnuftet och förtränga själen och kroppen och visst finns en sådan tendens hos liberaler. Särskilt själen glöms lätt bort vilket inte är så konstigt eftersom det är svårt att förstå vad den är för den sekuläre. Ett svar skulle kunna vara det som Platon kallar ”thymos” som är det som driver människan till ära och får henne att känna sådant som stolthet och skuld. Enligt Fukuyama är thymos vad som driver människor att vilja bli erkända som människor av andra människor. Denna komponent hos människor är ofta förbisedd i dagens människosyn men den är central hos högerradikalerna.

Gudomlig komedi anser dock att just kroppen är något som liberaler missar och skriver:

Biologi är viktigt. Liberaler har svårt att acceptera det biologiska arvets betydelse, vilket inte en radikalkonservativ har. Men som traditionalist insisterar jag samtidigt på att vi inte kan reduceras till biologi. Att identifiera sig med tanken, å ena sidan, är som att endast se molnen som rör sig över himlen och vara blind för det blå djupet som finns ovanför dem. Å andra sidan reduceras vi till en spöklik och blodlös abstraktion om vi bortser från kroppen, vilket liberaler och andra rationalister också tenderar att göra.

Liberaler reducerar oss alltså till en okroppslig abstraktion som de kallar en ”individ” och som i princip är utbytbar mot vilken annan ”individ” som helst. De bortser från det biologiska arvet och låtsas att vemsomhelst kan göra vadsomhelt. En liberal ”individ” saknar dessutom ett större sammanhang. Begreppet är är en produkt av ett mekaniskt tänkande, där den enskilde människan egentligen bara är en slags robot som programmeras av miljön.
Ett organiskt tänkande försänker istället den enskilda människan i ett sammanhang där det inte bara existerar en ”individ” som lever just nu, utan även en historia (ursprung, arv) och en framtid. Den enskilde är alltså en del av ett större sammanhang.

Jag håller inte med även om det så klart finns en stark liberal tradition att endast titta till förnuftet. Men det som skrivs här är en nidbild av liberaler som visar på en oförståelse för vad liberalism är. Jag tror detta kan förklaras av att i dessa högerradikaler har en tendens att blanda samman liberaler och socialister som får stå för någon slags vänster radikalism. Själva grunden för liberalismen är att varje individ är unik och även ett mål i sig själv och där med måste värnas från kollektivet. Ingen människa är enligt liberalismen utbytbar. Att människan skulle vara en tabula rasa som kan formas till vad som helst är inte en ståndpunkt jag uppfattar att någon liberal har även om Locke uttryckte detta. Liberaler har en tendens att ta vetenskap väldigt seriöst och eftersom tabula rasa-modellen inte verkar stämma enligt den moderna vetenskapen så är det inte en särskilt liberal ståndpunkt idag.

Nej snarare är det just i negligerandet av thymos som liberalismen har sin akilleshäl idag. Samtidigt tror jag att just det liberala samhället som bäst kan tillfredsställa så väl människor thymos som möta de utmaningar som människan står för.

Annonser

26 reaktioner på ”Högerradikalerna visar på liberal akilleshäl

 1. Jag håller med dig att betydelsen av bekräftelse, att bli erkänd som människa av andra människor, är något som liberalismen bortsett ifrån (eller inte tagit upp). Nu kan inte jag tala för alla liberaler, för det är just det jag är. Utan jag tänkte föra fram ett par ideologiska synpunkter nedan genom att föra ett par trevligt grova generaliseringar.

  Vad bekräftelsebehovet grundar sig i är ju öppet för diskussion. Även andra djur söker bekräftelse vilket i sådana fall innebär att alla varelser med detta har en själ, eller så har ingen själ. För mig personligen kvittar det om själen finns, det är det liv vi lever nu och de liv kommande generationer kommer leva som är relevant.

  Vad jag som grå och tråkig liberal anser är skrämmande är inställningen hos denna radikalkonservativa-höger, en sorts romantism i det som fanns innan den liberala ”världsordningen”. Som ”Gudomlig komedi” tex. finner Hitler och andra världskriget irrelevant för vår tid.

  Vad dessa högerradikaler och extrem vänster har gemensamt är deras motstånd mot etablissemanget och det internationella samhället. Vad de vill ha är blod (för att ge en målande beskrivning).

  Sen tror jag att de flesta liberaler under de senaste 20 åren insett att ”its not the end of history” och vi lever inte i de bästa av världar. Men vi var bäst för stunden. Vad liberalism möjliggör är inte bara konsumtionssamhället, där allt kan köpas bara man är tillräckligt rik. Nej för vad liberalismen gör är ett uppmuntrande av oliktänkande under samförstånd. Man får tycka olika och det är en bra sak. Det är något som för oss framåt.

  I ett strikt konservativt samhälle förtrycker man oliktänkande, och i ett socialistiskt samhälle gör man detsamma. I ett liberalt samhälle straffas man bara för oliktänkande om det omsätts i handlingar som skadar andra.

  Trots dess brister, vilken ideologi är mest mänsklig?

 2. Ang. historiens slut som Fukuyama definierat den, alltså som att det inte finns någon enskilt ideologi som på allvar kan utmana liberalismen, så tycker jag nog inte att de senaste 20 åren visat att han haft fel. Snarare tycker jag nog att han har haft rätt. Det som verkar vara utmaningen är just från konservativa och partikulära ståndpunkter alltså snarare reaktionism.

 3. Intressant att du klassificerar det som humanfachism, jag skulle vilja veta varför. Facshism på vilket vis? Läste du analysen?

  Enligt Mussolini skulle staten vara allt omfångande och inga mänskliga eller religiösa värden kunde existera utanför den. Om du ser till federationen i Star trek är det inte särskilt applicerbart, bara att ta det första direktivet som exempel. Att vara del i federationen som civilisation är rent frivilligt och dess inhemska kulturer och trosföreställningar respekteras. Om civilisationen skall för det första få vara del av federationen måste de ha kommit i kontakt med andra världar eller ha den teknologiska kapaciteten att göra det. I mångt och mycket har jag svårt o se de värderingar som lyser igenom serierna som passande i ngn typ av faschistiskt system, men du får berätta hur du tänkt imorn. Att federationens flottiljer organiseras enligt ett meritokratiskt system skiljer sig inte särskilt mkt från det vi har i dagens liberala samhällen. Själva seriens huvudfokus ligger ju också på individerna som spelar huvudfigurerna och den dynamik som sker mellan dem.

  Vad gäller liberalismen som outmanad menade jag att utmaningen kommer innefrån och det kapitalistiska system som går hand i hand med den. Jag är liberal men jag förstår också att visa värden behöver omvärderas och andra infuceras. Därför är det inte slut på sagan ännu. Vad jag menar med att de flesta liberaler insett just detta har att göra med marknadsliberalismens gränser. Det har visat sig att de utvecklingsländer som inte gått med på alla de reformer som väst velat, är just de som varit relativt mest framgångsrika rent ekonomiskt. Det finns teori, och så finns det praktik. På det teoretiska planet säger jag likt dig och Fukuyama att ingen enskild ideologi kan utmana liberalismen. Men när jag studerade på kinesiskt universitet och åt lunch med de kinesiska statsvetarna (marxisterna och statskapitalisterna) på plan 11 lät det annorlunda kan jag säga. Det, får praktiska konsekvenser, det med ett stort mått nationalism utmanar liberalismen på riktigt as we speak..

 4. Så klart att liberalismen är utmanad på ett praktiskt plan och det är det ingen som ifrågasätter. Inte heller Fukuyama. Vi förstår nog varandra här.

  Angående star trek så blir svaret ett inlägg.

 5. Jaha, det var kanske synd att jag tog bort det inlägget. Trevligt med meningsmotståndare som försöker förstå, istället för att demonisera sin antagonist.
  Visst, det var kanske en nidbild. Men nu har du ju spararat den åt mig.

 6. Jag skrev det snabbt och i ett polemiskt tillstånd. En eller ett par dagar senare fick jag för mig att jag inte gillade inlägget och tog bort det. Fast nu när jag ser det citerat här tycker jag det ser ganska okej ut. Jag får skriva ett nytt inlägg.

 7. Att ens beskrivning av ens meningsmotståndare framstår som en nidbild för dem är svårt att undvika även om jag försöker. Helst vill jag att mina meningsmotståndare ska kunna finna intressanta insikter om dem själva i mina tankar.

  Angående att radera sina inlägg så följer jag samma princip som den amerikanska konstitutionen: jag raderar aldrig men gör ibland tillägg när jag inser att något är fel eller dåligt.

  Jag ser det som ett sätt att vara ärlig mot såväl sig själv och för dem som läser. Dessutom vill jag kunna se min utveckling.

 8. Jag brukar inte radera mina inlägg. Det är bättre att låta dem vara.
  Det är en bra ambition du har, att du vill att meningsmotståndaren ska kunna finna intressanta insikter i dina tankar.
  Jag ska med utgångspunkt från ditt inlägg skriva ett svar. Jag återkommer.

 9. Det du tar upp i ditt huvudinlägg, Björn, är intressant och jag tror att jag delar din ståndpunkt. Att sd nu tågar in i riksdagen beror på att de dragit till sig vad som varit vänsterns väljare.

  Vad jag förstått har partiet gått kraftigt fram i områden som Almgården i Malmö.

  Alltså: ett klart konservativt budskap har nu fått många röster i ett ormåde som förr var rött.

  Jag tror dock att två påpekanden bör göras:

  1) Det socialdemokratiska projektet tycks i mångt och mycket förverkligat. Vi har ju ett välfärdssamhälle där ingen ska behöva fara illa. En skola åt alla, en offentlig sjukvård. Den röda visionen får oss i vart fall inte att se en framtid, ett tillstånd som avviker ifrån dagens och som får oss att säga att ”jo, åt det hållet vill jag gå!”

  SD-visionen är enkel för många att fatta: motstånd mot fortsatt ivandring och motstånd mot EU.

  2) Debattörer som ”Nordbo” (Bloggen ”Gudomlig komedi”) har i grunden missförstått vad liberalismen handlar om. Det rör sig om argument på samma nivå som då man förr påstod att det bara var vänsterfolk som var intresserade av kultur bara för att dessa i sina författarskap, konstinstallationer och andra projekt högt proklamerade sina politiska intentioner, medan liberaler och andra ”borgerliga” målade tavlor i föreställande stil eller skrev dikter om blommor och bin, dvs lät ”det politiska käbblet” vara något som inte ”smittade ner” den konstnärliga ansatsen.

  Det är alltså förenligt med liberalism att avstå ifrån att utöva sina friheter som kvinna för att istället passa barn och gå i kyrkan (eller varför nu inte moskeń om det skulle passa bättre). Du får ha vilka visioner du vill. Du får ägna dig åt yoga, studera vikingatidens fina metallslöjd eller skeppsbygge, ägna dig åt medeltida bryggeriverksamhet på amatörnivå m m, m m.

  Kritiken mot liberalismen är alltså ogrundad ur detta perspektiv, men kan vara lätt att förstå då liberaler kanske inte riktigt torgfört sin ståndpunkt tydligt nog på denna punkt.

  Vad jag tror skrämmer bort många ifrån liberalismen är att man i talet om frihet i allmänhet och om en fri marknad i synnerhet ser tendenser besläktade med fascismen. En spontan fascism som föds fram där inga regler finns och som gör att den ene kan överordna sig den andre, låt vara att ingen diktator säger att det måste vara så.

  När hör man liberaler skissera på ett samhälle där folk kan komma till sin rätt utan att få försörjningstöd, socialbidrag eller annat utan kan ses och leva för att alla människor ses? Ett sådant samhälle är kanske ett utopiskt samhälle. Men har inte ideologi och utopi något med varandra att skaffa?

  Kanske har socialisterna varit för inriktade på att skissera ett utopiskt idealsamhälle under etiketter som eurokommonism, demokratisk socialsim, Fabian Society och många andra och liberalerna för bra för att beskriva ett samhälle här och nu för att den vanlige människan ska lockas till något annat än till den sd-vision, som ju strängt taget är första kammarhögerns ideal i ny kostym, med mindre högfärd och mer ungdomlighet.

 10. ”Vad jag tror skrämmer bort många ifrån liberalismen är att man i talet om frihet i allmänhet och om en fri marknad i synnerhet ser tendenser besläktade med fascismen. En spontan fascism som föds fram där inga regler finns och som gör att den ene kan överordna sig den andre, låt vara att ingen diktator säger att det måste vara så.”

  Fascismen har inget att göra med en fri marknad åtminstone inte i liberal mening. Marknaden är i fascistiska samhällen inordnade under staten även om man fortfarande har privat ägande. Fascismens syn på marknader.

  Dessutom handlar liberalism inte på något sätt om helt fria otyglade marknader. Det är snarare fråga om anarko-kapitalism.

  Jag har försökt reda ut vad som kan tänkas vara fascism hos socialism respektive liberalism här: https://bjornaxen.wordpress.com/2008/02/28/ar-fascism-socialism-eller-liberalism/

  Jag menar dock att socialismen har betydligt mer likheter med fascismen än vad liberalismen har. Att liberalismen skulle vara fascistisk är något som socialister hittat på.

  1. En mening har visst kapats:

   Fascismens syn på marknader … har större likheter med såvl socialkonservatism och socialism än liberalism. Det är talande att Sverigedemokraterna är för en stark välfärd – men endast för svenskarna. Precis nationalsocialister – alltså socialism inom nationen och inte kosmopolitiskt.

 11. Visst är det så som du skriver! En fri marknad är något annat än socialism. Värdet av vad friheten och marknaden kan ge oss då det gäller livsstilskvaliteter kommer vi först inse den dag den konservativa högern, som nu trätt in i riksdagen, avskaffat den.

  Vad jag försökte säga var något annat, nämligen att folk upplever friheten som något för de rika.

  De rika kan med pengarna som medium ta för sig av det nya Europa. De kan resa. De kan investera. De kan förränta sina pengar.

  ”Se, vad livet kan ge oss! Vi har frihet att resa, att investera, att leva!” utropar de rika glatt.

  Visst är det så.

  Men man blir inte lika entusiastisk för euron som gemensam valuta om man förmodar att man aldrig kommer att ha glädje av den. Att man sitter fast i sin förort, där också en del stökiga människor från andra länder finns.

  Det är så förortssvenskarna resonerar. Jag menar att medelklassen i Stockholm förlorat kontakten med dessa människor och att det därför på något sätt är rätt åt dem att sd kommit in i riksdagen, låt vara att jag i det mesta står för något som är motsatsen till sd.

  De vill förstatliga Svenska kyrkan. Ska de också införa kyrkoplikten och sådant som ”uppenbar skrift”? Förmodligen vet de inte vad som menas med detta uttryck och jag tänker inte förklara det för dem. Det får de själva fixa kunskaper om. Det är något som gällt under en mycket stor del av den tid så Sverige var Sverige.

  Jag undrar därtill vad de svenska köpmännen ska säga då inte invandrarna handlar mjölk och kläder, bränsle och böcker, slipsar och smycken.

  Kanske ett litet ekonomiskt avbräck som svensken får kompensera medelst att ta lediga städjobb!

 12. Ja visst är det så att liberalismen lätt framstår som skrämmande. Jag tror skillnaden mellan fattig och inte längre handlar så mycket om materiella tillgångar som information samt socialt- och kulturellt kapital. Det ända som kan råda bot på det är utbildning.

  Jag tror dock att vi kommer gå mot ett delat samhälle där en elit är kosmopolitisk och kulturell underklass med människor som fortfarande lever i den nationella världsbilden.

 13. Det du presenterar nu innehåller embryot till en liberal vision om framtiden! En framtid där folk rör sig över gränserna med större lätthet än i dag och där utbildningen spelar en viktig roll och gäller hela livet.

  Kan man kombinera denna vision (där bibliotek och andra institutioner får viktigare utbildningsfunktioner än idag och med olika aktörer bakom biblioteken så att vi här kan få konkurrens från lärdomscentra med olika profil) med något liknande medborgarlön så tror jag att en teoretisk styrka kan finnas.

  Vi menar ju att ett modernt välfärdssamhälle ska leverera vissa saker. Pensioner, studiestöd, arbetslöshetsunderstöd. Det framstår som klart, klarare ju längre tiden lider, att dessa stödformer har lapptäckeskaraktär. Att de utgör olika former av lösningar ad hoc, dvs sådana som klistrats på i efterhand.

  Jag begär inte att du i detalj ska bemöta denna vision, som ju torde räknas till det gröna ideologiska arvet. Men jag menar att den gröna visionen här kommer med svar på vår tids problem genom att inkorporera det socialliberala idéarvet med lösningar på dagens och framtidens problem. Det gröna framstår som uppdaterat medan liberalismen främst, åtmisntone för mig, känns levande, men då desto mer, då vi vidgar vyerna och ser på världen i dess helhet där så mycket annat än just liberalism finns.

 14. Det finns en tradition av grönt tänkande, men kan man likna socialismen vid kristendomen i det avseendet (det enda?) att det finns en tjock bok som dominerar tänkandet och som alla känner till är den gröna ideologin mer att likna vid buddismen. Det finns inte en central text utan flera.

  Motsättningar mellan enskilda tänkare kan säkert finnas. Men ska sanningen fram finns det väl sällan två liberaler som tycker likadant. Än större blir olikheten då det gäller socialister.

  Jag ser fram emot ditt inlägg rörande auktoritet-frihetsfrågan inom miljöpartiet.

  Det gröna tänkandet är ett modernt svar på vår tids problem, dvs på problem som uppstått till följd av produktion och konsumtion. Det gäller inte att upphäva ägandet utan att kanalisera produktion och konsumtion i långsiktigt hållbara banor.

  Det är här auktoritära medel, från staten främst, är legitima, ur ett grönt perspektiv, för att få en bättre hushållning.

  Det är bättre med morot än piska, men säg det till den förälder som har ett barn som leker vid eluttagen att inte använda förbudsmedel utan endast belöningar för önskatr beteende!

  Det finns det inte alltid tid till!

  Mvh Dan Robert

 15. Dan Robert: Ursäkta att jag inte svarat på så lång tid, men jag har tyvärr inte haft någon tid att ägna åt bloggen. Jag hoppas kunna komma igång igen.

  Min kommentar till din senaste kommentar kommer innefattas i ett inlägg som jag jag tänkte skriva nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s