Autonoma satelliter eller fast i sammanhanget

Modey tar upp frågan om vi är ”Autonoma satelliter eller fast i sammanhanget” i en kommentar till inlägget om ”antikapitalistisk desperation”. Jag är inte säker på vad hon (jag känner till hennes riktiga identitet!) syftar på här men det får mig att tänka på Charles Taylors kritik mot liberalismen som atomism. Om detta skrev jag själv om i en uppsats för ganska precis ett år sedan. Här nedan följer ett utdrag ur den.

Taylor menar att samhället som möjliggör den fria individen måste upprätthållas och att detta är en plikt för den individ som vill vara fri. Det innebär att det måste finnas en skyldighet till varje rättighet.

Taylors resonemang handlar ytterst om vad det innebär att vara ett mänskligt subjekt. De klassisk liberala rättigheterna handlar enligt Taylor om individens självtillräcklighet i samhället där möjligheten att välja sitt eget sätt att leva är det som ger människan rätt till rättigheter. Även Nozick är inne på denna linje men ger inget slutgiltigt svar. Att tillskriva en varelse en rättighet innebär enligt Taylor inte bara att man förbjuder att vissa handlingar begås mot denne utan även att något essentiellt tillskrivs varelsen. I människans fall är detta essentiella ‘att välja’. Detta väljande är något som endast kan utvecklas inom en viss sorts samhälle vilket borde betyda bevara och skydda detta samhälle är en plikt för den som anser detta som så viktigt för individen. Detta betyder i sin tur att individuella rättigheter inte borde ha företräde, att till varje rättighet måste det finnas en förpliktelse att upprätthålla den struktur som möjliggör den. Om denna förpliktelse inte ingår i rättigheten undergrävs, enligt Taylor, samhället och rättigheterna blir omöjliga att upprätthålla eftersom de är beroende av samhället. Alltså kan inte individuella rättigheter ha företräde framför kollektiva/samhälliga rättigheter (där det alltså finns en plikt att upprätthålla samhället).

Vidare menar Taylor att samhället är nödvändigt för att individen ska kunna utveckla en reell autonomi. Detta eftersom det för individuell autonomi, och för att kunna välja, är nödvändigt med en individuell identitet. Identiteten är nämligen det sätt man förstår sig själv på och bildar därmed grunden för individens val och det är individens identitet som skyddas av individens autonomi. Identiteten skapas inte i ett tomrum utan så att säga fortlöpande i samspråk med andra individer i samhället. Taylor konstaterar utan att närmare utveckla det hela att det i samhället är viktigt då endast familjen som identitetsskapare inte är tillräckligt för att bilda en oberoende identitet. Den individuella identiteten kräver där med enligt Taylor en större social konstruktion än familjen, en civilisation som individen kan identifiera sig med. Denna civilisations kultur och institutioner är nödvändiga för att den oberoende individen ska finnas. Individen tas alltså ur sitt sammanhang när man försöker sätta den i en hypotesisk tankekonstruktion vilket innebär att man egentligen inte kan säga så mycket om vad det innebär att vara en människa och där med inte heller vad det innebär att vara en autonom individ.

Taylors kritik handlar alltså om att varje individ måste kunna utveckla sin möjlighet att kunna välja för vilket det krävs en viss social struktur. Att inte garantera denna sociala struktur skulle vara inkonsistent.

Jag anser att denna kritik är missvisande eftersom den förutsätter att det endast är staten som ska stå för detta. Ur en liberal synvinkel bör staten så mycket som möjligt hålla sig borta från att forma medborgarna. Det är i stället i civilsamhället detta ska ske. Om man kan gå med på detta försvinner problematiken.

Jag får ofta känslan att det endast är anarkister och liberaler som alls tror att människor kan ta hand om sig själva. Och jag tror nog att anarkisterna är lite väl optimistiska.

Uppdatering: 14.02.15 aningen ändrad layout.

Annonser

En reaktion på ”Autonoma satelliter eller fast i sammanhanget

  1. Pingback: Reflektioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s